سفیر اسبق ایران در انگلستان می‌گوید: خروج ترامپ از برجام دستاویزی برای مخالفین دولت قرار گرفت تا بگویند که همه مشکلات از برجام بوده اما نمی‌گویند مشکلات از ترامپ و کابینه او بوده است. …

سفیر اسبق ایران در انگلستان می‌گوید: خروج ترامپ از برجام دستاویزی برای مخالفین دولت قرار گرفت تا بگویند که همه مشکلات از برجام بوده اما نمی‌گویند مشکلات از ترامپ و کابینه او بوده است.