پیشکسوت فوتبال گفت: برگزاری مسابقات لیگ برتر به بهتر شدن روحیه مردم کمک خواهد کرد.

پیشکسوت فوتبال گفت: برگزاری مسابقات لیگ برتر به بهتر شدن روحیه مردم کمک خواهد کرد.