سرپرست اورژانس و مرکز فوریت های پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد برای مقابله با خطرات ناشی از حوادث جوی و صاعقه زدگی گفت: به شهروندان توصیه می شود از ایستادن در مناطق مرتفع هنگام فعالیت سامانه های بارشی به شدت پرهیز شود….

سرپرست اورژانس و مرکز فوریت های پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد برای مقابله با خطرات ناشی از حوادث جوی و صاعقه زدگی گفت: به شهروندان توصیه می شود از ایستادن در مناطق مرتفع هنگام فعالیت سامانه های بارشی به شدت پرهیز شود.