سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد از مصدوم شدن سه نفر در شهرستان لنده در پی برخورد صاعقه خبر داد.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد از مصدوم شدن سه نفر در شهرستان لنده در پی برخورد صاعقه خبر داد.