برخورد دو دستگاه کامیون بروی پل دامداران هفت جوی حادثه ساز شد
برخورد دو دستگاه کامیون بروی پل دامداران هفت جوی حادثه ساز شد
شهریاریها - برخورد دو دستگاه کامیون به دلیل عدم حق تقدم از سوی راننده در جاده معادن منطقه هفت جوی از توابع شهرستان حادثه ساز شد

به گزارش شهریاریها ، در بررسیهای اولیه مشخص شد دو دستگاه کامیون از مقابل به شدت با یکدیگر برخورد کرده در صورت رعایت حق تقدم از سوی رانندگان این حادثه به وقوع نمی پیوست.

خوشبختانه در این حادثه هیکدام از راننده های کامیون آسیب ندیدند.

خاطر نشان میگردد، در اثر برخورد دو دستگاه کامیون منحر به  ترافیک سنگین در این منطقه شد.