استاندار تهران با اشاره به دو نوع ساخت‌وساز غیرمجاز در تهران گفت: ما با ساخت‌وساز غیرمجاز چه در مناطق برخوردار و چه در حاشیه شهرها برخورد می‌کنیم….

استاندار تهران با اشاره به دو نوع ساخت‌وساز غیرمجاز در تهران گفت: ما با ساخت‌وساز غیرمجاز چه در مناطق برخوردار و چه در حاشیه شهرها برخورد می‌کنیم.