معاون ترافیکی پلیس راهور تهران از اجرای طرح تشدید برخورد با نداشتن پلاک سوم کامیون‌ها در پایتخت خبر داد.

معاون ترافیکی پلیس راهور تهران از اجرای طرح تشدید برخورد با نداشتن پلاک سوم کامیون‌ها در پایتخت خبر داد.