برخوردِ سفت و سخت بادیگارد رونالدو با لیدر پرسپولیس خبرساز شد.

برخوردِ سفت و سخت بادیگارد رونالدو با لیدر پرسپولیس خبرساز شد.