مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان گفت: در آستانه نوروز ۱۴۰۲ پرچم مقدس کشورمان در ارتفاع 50 متری صفه و با مساحت حدود ۲۰۰ مترمربع به اهتزاز درآمد….

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان گفت: در آستانه نوروز ۱۴۰۲ پرچم مقدس کشورمان در ارتفاع 50 متری صفه و با مساحت حدود ۲۰۰ مترمربع به اهتزاز درآمد.