نتایج اثر بخشی برج دو میلیون دلاری تصفیه کننده هوا در دهلی نشان می‌دهد این برج فقط آلودگی هوای بیست متر اطراف آن را کمتر می‌کند.

نتایج اثر بخشی برج دو میلیون دلاری تصفیه کننده هوا در دهلی نشان می‌دهد این برج فقط آلودگی هوای بیست متر اطراف آن را کمتر می‌کند.