ایلنا: یک نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که برای حل بحران کشور باید‌ سقف خواسته‌ها را پایین آورد.

ایلنا: یک نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که برای حل بحران کشور باید‌ سقف خواسته‌ها را پایین آورد.