کتاب "روشن‌بینی امام خمینی در نامه 6 فروردین 1368" جدیدترین اثر آیت‌الله محمد محمدی ری‌شهری از سوی انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر و روانه بازار شده است….

کتاب "روشن‌بینی امام خمینی در نامه 6 فروردین 1368" جدیدترین اثر آیت‌الله محمد محمدی ری‌شهری از سوی انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر و روانه بازار شده است.