مهاجم اسبق آبی‌پوشان گفت: با من هم مثل وریا غفوری بدرفتاری شد و مورد بی‌مهری باشگاه استقلال قرار گرفتم.

مهاجم اسبق آبی‌پوشان گفت: با من هم مثل وریا غفوری بدرفتاری شد و مورد بی‌مهری باشگاه استقلال قرار گرفتم.