نخست‌وزیر دولت رژیم صهیونیستی از تعیین افسر سابق ارتش و برادر رئیس این رژیم صهیونیستی به عنوان سفیر جدید تل‌آویو در آمریکا خبر داد.

نخست‌وزیر دولت رژیم صهیونیستی از تعیین افسر سابق ارتش و برادر رئیس این رژیم صهیونیستی به عنوان سفیر جدید تل‌آویو در آمریکا خبر داد.