ایلنا: برنامه جهان ورزش (کشتی) امروز با احمد بذری کشتی‌گیر وزن 92 کیلوگرم در مورد عملکرد او در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی گفتگو کرد.

ایلنا: برنامه جهان ورزش (کشتی) امروز با احمد بذری کشتی‌گیر وزن 92 کیلوگرم در مورد عملکرد او در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی گفتگو کرد.