رکنا:مهناز افشار بعد از مهاجرت با تیپ های خاصی ظاهر شده است که ایندفعه با کلاه لبه دار و لباس طرح لنگ بوده است.

رکنا:مهناز افشار بعد از مهاجرت با تیپ های خاصی ظاهر شده است که ایندفعه با کلاه لبه دار و لباس طرح لنگ بوده است.