پیشنهادهای شغلی به بدل کریستیانو رونالدو متوقف نمی‌شود:"من را برای جشن تولد استخدام می کنند."

پیشنهادهای شغلی به بدل کریستیانو رونالدو متوقف نمی‌شود:"من را برای جشن تولد استخدام می کنند."