بدافزار جدید اندرویدی به‌نام BlackRock کشف شده است که امکان سرقت اطلاعات حساس مانند رمز عبور و کارت اعتباری را به مجرمان سایبری می‌دهد.

بدافزار اندرویدی BlackRock با قابلیت سرقت رمز عبور از اپلیکیشن‌ها شناسایی شد

بدافزار جدید اندرویدی به‌نام BlackRock کشف شده است که امکان سرقت اطلاعات حساس مانند رمز عبور و کارت اعتباری را به مجرمان سایبری می‌دهد.