باشگاه الهلال رسما از یک کرونایی دیگر در تیم خود خبر داد.

باشگاه الهلال رسما از یک کرونایی دیگر در تیم خود خبر داد.