سرمربی پرتغالی تیم فوتبال الهلال عربستان در آستانه اخراج قرار گرفته است.

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال الهلال عربستان در آستانه اخراج قرار گرفته است.