نشریه اکونومیست در مقاله‌ای با عنوان «بحران جدیدی بین آمریکا و ایران در راه است» تحلیل کرده است که شکست مذاکرات نقطه‌ای است که ظاهراً آمریکا برنامه مشخصی برای آن ندارد و در مقابل اسرائیل گزینه‌های شوم و بی‌شرمانه روی میز خواهد گذاشت؛ از تشدید محاصره ا…

نشریه اکونومیست در مقاله‌ای با عنوان «بحران جدیدی بین آمریکا و ایران در راه است» تحلیل کرده است که شکست مذاکرات نقطه‌ای است که ظاهراً آمریکا برنامه مشخصی برای آن ندارد و در مقابل اسرائیل گزینه‌های شوم و بی‌شرمانه روی میز خواهد گذاشت؛ از تشدید محاصره اقتصادی تا اقدامات قهرآمیز.