خبرگزاری «رویترز» در گزارشی اختصاصی نوشت، درگیری‌ها در اوکراین باعث افزایش تقاضای اروپایی‌ها برای خرید تسلیحات و پهپادهای آمریکایی شده است….

خبرگزاری «رویترز» در گزارشی اختصاصی نوشت، درگیری‌ها در اوکراین باعث افزایش تقاضای اروپایی‌ها برای خرید تسلیحات و پهپادهای آمریکایی شده است.