خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به بررسی وضعیت این روزهای لبنان پرداخته و می‎گوید بحران اقتصادی گسترده همچنان در لبنان ادامه دارد و موجب ایجاد مشکلات بسیاری شده است….

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به بررسی وضعیت این روزهای لبنان پرداخته و می‎گوید بحران اقتصادی گسترده همچنان در لبنان ادامه دارد و موجب ایجاد مشکلات بسیاری شده است.