شهردار بجنورد گفت: تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی و ایستگاه اتوبوس و سایر تجهیزات مبلمان شهری نیز از دسترس اغتشاشگران خارج نبود و خسارت تحمیل شد….

شهردار بجنورد گفت: تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی و ایستگاه اتوبوس و سایر تجهیزات مبلمان شهری نیز از دسترس اغتشاشگران خارج نبود و خسارت تحمیل شد.