گروه هکری «یوز سایبری» اعلام کرده برای سرگرمی سری به سایت‌های رژیم صهیونیستی زده و توانسته به راحتی سامانۀ شرکت‌های کاریابی و استخدام را هک کند….

گروه هکری «یوز سایبری» اعلام کرده برای سرگرمی سری به سایت‌های رژیم صهیونیستی زده و توانسته به راحتی سامانۀ شرکت‌های کاریابی و استخدام را هک کند.