رابط انسان و گربه همواره رابطه‌ای دوستانه و به شکل همزیستی مسالمت آمیز بوده است، در این ویدیو بازی کردن یک بسکتبالیست با گربه بازیگوش را ببینید:…

رابط انسان و گربه همواره رابطه‌ای دوستانه و به شکل همزیستی مسالمت آمیز بوده است، در این ویدیو بازی کردن یک بسکتبالیست با گربه بازیگوش را ببینید: