معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون: آمار اهدای خون در ۴ ماهه اول امسال، ۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. کسانی که واکسن آسترازنکا یا اسپوتنیک زده‌اند، باید دو هفته بعد از تزریق واکسن اهدای خون کنند…

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون: آمار اهدای خون در ۴ ماهه اول امسال، ۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. کسانی که واکسن آسترازنکا یا اسپوتنیک زده‌اند، باید دو هفته بعد از تزریق واکسن اهدای خون کنند