ندا قاسمی بازیگر نقش شیرین در سریال نون‌خ، از علاقه خود به استاد محمد فنایی و ابراهیم میرزابیگی با نگاه نافذش تا حسن کامرانی فر و حسن نوشه ور با موهای پرپشت مجعدش پرده برداشت….

ندا قاسمی بازیگر نقش شیرین در سریال نون‌خ، از علاقه خود به استاد محمد فنایی و ابراهیم میرزابیگی با نگاه نافذش تا حسن کامرانی فر و حسن نوشه ور با موهای پرپشت مجعدش پرده برداشت.