تیم فوتبال پورتو با درخشش مهاجم ایرانی خود موفق به شکست بایرلورکوزن شد تا شاگردان کنسیسائو امیدوار به صعود باشند.

تیم فوتبال پورتو با درخشش مهاجم ایرانی خود موفق به شکست بایرلورکوزن شد تا شاگردان کنسیسائو امیدوار به صعود باشند.