یوسف تیموری در برنامه ویژه سال نو شبکه سوم سیما ، مانند همیشه پر انرژی و مفرح ظاهر شد.

یوسف تیموری در برنامه ویژه سال نو شبکه سوم سیما ، مانند همیشه پر انرژی و مفرح ظاهر شد.