دوشنبه هوای تهران ناپایدار است به‌گونه‌ای که نیمه ابری و در اواخر روز با افزایش ابر همراه خواهد بود. همچنین در بعضی از ساعات روز شاهد رگبار، رعدوبرق و وزش باد خواهیم بود….

دوشنبه هوای تهران ناپایدار است به‌گونه‌ای که نیمه ابری و در اواخر روز با افزایش ابر همراه خواهد بود. همچنین در بعضی از ساعات روز شاهد رگبار، رعدوبرق و وزش باد خواهیم بود.