عادل فردوسی پر مجری و تهیه کننده محبوب ورزشی، با انتشار یک ویدیو، به اتفاقات و حواشی اخیر کشور واکنش نشان داد.

عادل فردوسی پر مجری و تهیه کننده محبوب ورزشی، با انتشار یک ویدیو، به اتفاقات و حواشی اخیر کشور واکنش نشان داد.