سروش رفیعی بعد از پایان بازی با النصر گفت: نبود هواداران بزرگترین ضربه را به ما زد/ ده نفره شدن کار را سخت کرد. می دانستیم بازی سختی مقابل تیم پر مهره النصر داریم. تا قبل از اخراج سرلک خوب کار کردیم ولی بعد از ده نفره شدن کار سخت شد….

سروش رفیعی بعد از پایان بازی با النصر گفت: نبود هواداران بزرگترین ضربه را به ما زد/ ده نفره شدن کار را سخت کرد. می دانستیم بازی سختی مقابل تیم پر مهره النصر داریم. تا قبل از اخراج سرلک خوب کار کردیم ولی بعد از ده نفره شدن کار سخت شد.