خبرنگاری از رئیس سازمان انرژی اتمی پرسید: هزینه‌هایی که برای هسته‌ای شدنِ کشور دادیم چه قدر با آنچه به دست آورده‌ایم تناسب دارد؛ پاسخ محمد اسلامی به این سوال را ببینید. قضاوت با شما. / منبع: آخرین‌خبر…

خبرنگاری از رئیس سازمان انرژی اتمی پرسید: هزینه‌هایی که برای هسته‌ای شدنِ کشور دادیم چه قدر با آنچه به دست آورده‌ایم تناسب دارد؛ پاسخ محمد اسلامی به این سوال را ببینید. قضاوت با شما. / منبع: آخرین‌خبر