هزاران نفر از معترضان فرانسوی بار دیگر در مخالفت با اصلاحات قانون بازنشستگی مدنظر دولت فرانسه در پاریس تظاهرات کردند و خواستار استعفای ماکرون شدند. شبکه BFMTV فرانسه خبر داده در پی درگیری میان پلیس و معترضان در پایتخت ۶۰ نفر بازداشت شده‌اند….

هزاران نفر از معترضان فرانسوی بار دیگر در مخالفت با اصلاحات قانون بازنشستگی مدنظر دولت فرانسه در پاریس تظاهرات کردند و خواستار استعفای ماکرون شدند. شبکه BFMTV فرانسه خبر داده در پی درگیری میان پلیس و معترضان در پایتخت ۶۰ نفر بازداشت شده‌اند.