پورعباس، رئیس سازمان سنجش کشور گفت: در گروه علوم ریاضی و فنی ۱۴۵ هزار و ۶۱۵ نفر شرکت کرده بودند که از این تعداد، ۱۰ نفر حائز رتبه برتر شدند. در گروه آزمایشی علوم تجربی هم ۵۷۴ هزار و ۷۵۱ داوطلب شرکت کردند که از این تعداد ۱۰ نفر موفق به کسب رتبه‌های برتر…

پورعباس، رئیس سازمان سنجش کشور گفت: در گروه علوم ریاضی و فنی ۱۴۵ هزار و ۶۱۵ نفر شرکت کرده بودند که از این تعداد، ۱۰ نفر حائز رتبه برتر شدند. در گروه آزمایشی علوم تجربی هم ۵۷۴ هزار و ۷۵۱ داوطلب شرکت کردند که از این تعداد ۱۰ نفر موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.