گربه گرفتار در کانال پرآب منطقه ۵ به همت نیرو‌های شهرداری نجات یافت. نیرو‌های شهرداری ناحیه ۷ شهرداری منطقه ۵، گربه گرفتار در کانال پرآب در انتهای تقاطع سیمون بولیوار بزرگراه باکری را با خلاقیت نجات دادند….

گربه گرفتار در کانال پرآب منطقه ۵ به همت نیرو‌های شهرداری نجات یافت. نیرو‌های شهرداری ناحیه ۷ شهرداری منطقه ۵، گربه گرفتار در کانال پرآب در انتهای تقاطع سیمون بولیوار بزرگراه باکری را با خلاقیت نجات دادند.