بارندگی‌های امروز در یاسوج که در پی سامانه مانسون اتفاق افتاد منجر به سیل در این شهر شد.

بارندگی‌های امروز در یاسوج که در پی سامانه مانسون اتفاق افتاد منجر به سیل در این شهر شد.