همزمان با سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا، مخالفان تصاویری از او را که پشت میله‌های زندان است در شهر سانفرانسیسکو منتشر کرده‌اند.

همزمان با سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا، مخالفان تصاویری از او را که پشت میله‌های زندان است در شهر سانفرانسیسکو منتشر کرده‌اند.