کنایه‌های خنده‌دار عروسک بچه با فرهاد آییش و ایرج طهماسب را مشاهده می‌کنید. منبع: خبرآنلاین

کنایه‌های خنده‌دار عروسک بچه با فرهاد آییش و ایرج طهماسب را مشاهده می‌کنید. منبع: خبرآنلاین