بخشی از مداحی نوجوان افغانستانی را به مناسبت ماه محرم در این فیلم مشاهده می‌کنید.

بخشی از مداحی نوجوان افغانستانی را به مناسبت ماه محرم در این فیلم مشاهده می‌کنید.