قریب به یک ماه پیش بارش‌ سنگین برف در استان چهارمحال و بختیاری مسیر برخی روستاهای شهرستان کوهرنگ را مسدود کرد، به صورتی که امدادرسانی زمینی به ساکنان این چند روستا غیرممکن شد. ماجرای تولد نوزاد یک و نیم میلیاردی را در این برف می‌شنوید….

قریب به یک ماه پیش بارش‌ سنگین برف در استان چهارمحال و بختیاری مسیر برخی روستاهای شهرستان کوهرنگ را مسدود کرد، به صورتی که امدادرسانی زمینی به ساکنان این چند روستا غیرممکن شد. ماجرای تولد نوزاد یک و نیم میلیاردی را در این برف می‌شنوید.