رونالدو و اعضای تیم النصر برای بازی امشب مقابل پرسپولیس وارد استادیوم آزادی شدند.

رونالدو و اعضای تیم النصر برای بازی امشب مقابل پرسپولیس وارد استادیوم آزادی شدند.