ویدیویی از ورود رونالدو و بازیکنان النصر به میکسدزون ورزشگاه آزادی را ببینید.

ویدیویی از ورود رونالدو و بازیکنان النصر به میکسدزون ورزشگاه آزادی را ببینید.