سخنگوی اورژانس از اعزام ۷ آمبولانس به محدوده امامزاده داوود خبر داد و گفت: این حادثه تا کنون ۶ قربانی و 14 مفقودی داشته است و احتمال افزایش قربانیان هست….

سخنگوی اورژانس از اعزام ۷ آمبولانس به محدوده امامزاده داوود خبر داد و گفت: این حادثه تا کنون ۶ قربانی و 14 مفقودی داشته است و احتمال افزایش قربانیان هست.