رحمان عموزاد در رده‌بندی وزن ۶۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، مقابل شامیل ممدوف از روسیه با نتیجه ۸ بر ۶ مغلوب شد.

رحمان عموزاد در رده‌بندی وزن ۶۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، مقابل شامیل ممدوف از روسیه با نتیجه ۸ بر ۶ مغلوب شد.