یک سامانه دفاع موشکی اوکراین ساخت جمهوری چک به وسیله یک پهپاد انتحاری روسیه نابود شد. منبع: فرارو

یک سامانه دفاع موشکی اوکراین ساخت جمهوری چک به وسیله یک پهپاد انتحاری روسیه نابود شد. منبع: فرارو