تصاویری از لحظات هولناک ورود سیلاب به امامزاده داوود در پی بارندگی‌های شب گذشته را ببینید.

تصاویری از لحظات هولناک ورود سیلاب به امامزاده داوود در پی بارندگی‌های شب گذشته را ببینید.