در خیابان‌های قطر فضای جالبی برای تماشای فوتبال فراهم شده است./خبرفوری

در خیابان‌های قطر فضای جالبی برای تماشای فوتبال فراهم شده است./خبرفوری