الوارو خیمنز بازیکن اسپانیایی تیم فوتبال تراکتورسازی در حال یادگیری فارسی است. او چند کلمه‌ای مقابل دوربین خبرنگاران حرف زد که می‌بینید و می‌شنوید. منبع: چندثانیه…

الوارو خیمنز بازیکن اسپانیایی تیم فوتبال تراکتورسازی در حال یادگیری فارسی است. او چند کلمه‌ای مقابل دوربین خبرنگاران حرف زد که می‌بینید و می‌شنوید. منبع: چندثانیه